ข่าว & กิจกรรม

อีกหนึ่งความร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านธุรกิจ

 
ความร่วมมือในด้านต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานทางด้าน Automation ดังนั้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ได้มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ ระหว่างบริษัท Lertvilai and Sons จำกัด กับบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) จำกัด
โดยมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี่ให้แก่กันและกัน เพื่อนำไปต่อยอดงานออกแบบในด้าน ระบบ Automation ต่อไป
ต้องขอบคุณ บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) จำกัด ที่ให้ความเชื่อมั่นในความร่วมมือครั้งนี้