เกี่ยวกับ เลิศวิลัย

เมื่อภาพธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น
คุณต้องปรับตัวเพื่อให้ยังคงแข่งขันในตลาดได้ในยุคอุตสาหกรรม  4.0

เลิศวิลัย คือผู้นำด้านการพัฒนาและออกแบบระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ งานเชื่อมโลหะครบวงจร และยังเป็นผู้ผลิต หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ หรือ AMRs (Autonomous Mobile Robots) โดยเป็นนวตกรรมที่คิดค้น สร้างสรรค์โดยทีมงานเลิศวิลัย

หลายทศวรรษที่ผ่านมา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราทำหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้นำหน้าคู่แข่งได้เสมอ

วันนี้เราพร้อมที่จะเป็นคำตอบเพื่ออนาคตสำหรับธุรกิจของคุณ